ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี

0-2950-2119
sales.th@acropore.com

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งปี 2557 เป็นบริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิต ระบบบำบัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า  Acropore®  โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ หรือตามความต้องการของลูกค้า ระบบเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ สารกรอง ไส้กรองทีมีคุณภาพ ชุดควบคุมการทำงานที่เสถียร และผ่านทดสอบการทำงาน จนแน่ใจว่าระบบบำบัดน้ำที่ส่งมอบแก่ลูกค้าจะสามารถทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนั้น เรายังทีมวิศวกรที่ให้ความช่วยเหลือระหว่างการใช้งาน และอะไหล่ที่เตรียมพร้อมบริการตลอดเวลาหากเกิดปัญหา จึงมั่นใจได้ว่าระบบของลูกค้าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของเรา คือ การผลิตระบบบำบัดน้ำที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงที่สุดตามความต้องการของลูกค้า ด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผล เราปรารถนาที่จะมอบการบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหาใหญ่ หรือเล็ก

พันธกิจของเรา คือ การช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างแนวทาง รวมถึงผลิตระบบบำบัดน้ำ และการบริการที่หลากหลายซึ่งตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ราคา และการบริการ

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราเป็นวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรมรวมไปถึงการ สำรวจ การติดตั้ง การฝึกอบรม การบำรุงรักษา และการบริการอะไหล่ 
 

อะโครพอร์ เทคโนโลยี

สินค้าและบริการ

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการอย่างครบถ้วน ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้บริการด้าน

 • รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจพื้นที่ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์วางแผนออกแบบโครงการ จัดทำแผนงบประมาณการก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งโครงการ
 • ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบบำบัดน้ำเสีย
 • จัดหา และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมีกำจัดน้ำเสีย เช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮดรอกไซด์ สารเฟอริกคลอไรด์ โพลิเมอร์ ปูนขาว กรดเกลือ เรซินสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ
 • ทดสอบเดินระบบ และตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของลูกค้า ในการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบ

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด มีบริการ PM (Preventive Maintenance) บริการบริหารจัดการ ควบคุมตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ระบบน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสูง บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบริการระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ (น้ำกลั่น)

รับตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโรงงาน หมู่บ้านชุมชน และอาคารสูง (Service &  Maintenance) งานรับเหมา ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม โอเวอร์ฮอล ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติ และได้ผลการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ
 ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน 

 • สำหรับกรองตะกอน สนิม สารอินทรีย์ และความกระด้าง
 • ใช้สารกรองและเรซินคุณภาพสูง
 • มีระบบล้างสารกรองทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบมือหมุน
 • มีท่อและวาล์วพร้อมติดตั้ง
   

ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน 


เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

 • สำหรับกรองตะกอน สนิม สารอินทรีย์เป็นพิษ คลอรีน กลิ่น และรสไม่พึงประสงค์ และความกระด้าง ออกจากน้ำประปา หรือน้ำบาดาล
 • กำลังผลิต 600-6,000 ลิตร/ชั่วโมง
 • มีระบบล้างสารกรองทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบมือหมุน
 • มีท่อและข้อต่อพร้อมติดตั้ง

P-Autovalve


ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น 

 • สำหรับกรองตะกอนระดับไมครอน สำหรับน้ำในกระบวนการผลิต หรือน้ำเสีย
 • ถังกรองเป็นชนิด uPVC หรือสเตนเลส SS304 ทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม
 • สามารถบรรจุใส้กรองได้ถึง 150 ไส้กรอง และรองรับอัตราการไหลสูงถึง 825 m3/hr
 • มีไส้กรองประสิทธิภาพสูงให้เลือกตั้งแต่ 1-50 ไมครอน
   

ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น 


ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

 • สำหรับกรองตะกอน ต่ำถึง 0.01 ไมครอน 
 • สำหรับน้ำดื่ม น้ำในกระบวนการผลิต หรือน้ำเสีย 
 • ใช้ไส้กรองชนิด Ultra Filtration แบบ hollow fiber
 • มีระบบล้างไส้กรองอัตโนมัติ
   

ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น


ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

 • สำหรับกรองน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis, RO) สำหรับน้ำดื่ม น้ำในกระบวนการผลิต หรือน้ำก่อนเข้าสู่ระบบ DI 
 • ใช้ไส้กรอง RO คุณภาพสูง ขนาด 4”x40” หรือ 8”x40”
 • มีปั๊มแรงดันสูง
 • มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ
   

ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส


ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

 • สำหรับกรองน้ำแบบกำจัดไออน (Deionization, DI) เพื่อผลิตน้ำที่ปราศจากไอออน มีค่าความต้านทานไฟฟ้า >1 MΩ·cm และความนำไฟฟ้า <1 μS/cm 
 • ใช้เรซินคุณภาพสูง 
 • มีระบบฟื้นฟูสารกรองโดยอัตโนมัติ
 • มีระบบวัดค่าคุณภาพน้ำ
   

ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

​​​
ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

 • สำหรับบำบัดน้ำเพื่อกำจัดไอออนด้วยวิธี Electo-Deionization (EDI) เพื่อผลิตน้ำที่ปราศจากไอออน ที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้า >1 MΩ·cm และความนำไฟฟ้า <1 μS/cm
 • มีระบบฟื้นฟูสารกรองโดยอัตโนมัติ โดยวิธีไฟฟ้าเคมี และไม่ใช้สารเคมี
 • มีระบบวัดคุณภาพน้ำ
   

ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

 


ระบบโอโซน

 • สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ประสิทธิภาพสูงในน้ำดีหรือน้ำเสีย
 • มีระบบผลิตโอโซนความเข้มข้นสูงแบบ corona discharge
 • มีระบบผลิตก๊าซออกซิเจนความเข้มข้นสูง สำหรับผลิตโอโซน
 • มี microbubble mixing pump สำหรับให้อัตราการละลายของโอโซนได้ดีขึ้น
   

ระบบโอโซน


ระบบแสงยูวี

 • สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.99% ในน้ำดี
 • ใช้หลอดยูวีของ Philips และบัลลาสต์คุณภาพสูง
 • ท่อบรรจุเป็นสเตนเลส
 • มีจอแสดงค่าความเข้มข้นของแสงยูวี และอายุการใช้งาน
   

ระบบแสงยูวี


ปั๊มเพิ่มแรงดัน

 • สำหรับเพิ่มแรงดัน หรือปรับความแรงของน้ำ
 • มีชุดควบคุมการทำงานพร้อมสวิตช์แรงดัน หรือลูกลอยเพื่อเปิด-ปิดการทำงานของปั๊ม
 • มีถังแรงดันชนิดไดอะแฟรมเพื่อปรับแรงดันให้คงที่
 • มีเช็ควาล์ว เพื่อป้องกันการไหลย้อน
   

ปั๊มเพิ่มแรงดัน


ระบบฉีดสารเคมี

 • สามารถปรับอัตราการดูดสาร และอัตราการจ่ายสารเคมี
 • มีโซลินอยด์วาล์วปรับทิศทางการไหล และมีระบบรีเซ็ทอัตโนมัติ
 • มี Bleed valve
 • หัวข้อต่อเป็น PVC และมีถัง PE มาในชุด
   

ระบบฉีดสารเคมี


ระบบล้างไส้กรอง

 • สำหรับล้างไส้กรองชนิด Reverse Osmosis ขนาด 4"x40" หรือ 8"x 40"
 • ล้างไส้กรองได้สูงสุด 24 ไส้กรองพร้อมกัน
 • มีถังบรรจุสารเคมี และสวิทซ์ลูกลอย
 • ใช้ปั๊มสเตนเลสในชุด
   

ระบบล้างไส้กรอง

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน

  ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

  เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

  ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบโอโซน

  ระบบโอโซน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบแสงยูวี

  ระบบแสงยูวี

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ปั๊มเพิ่มแรงดัน

  ปั๊มเพิ่มแรงดัน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบฉีดสารเคมี

  ระบบฉีดสารเคมี

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบล้างไส้กรอง

  ระบบล้างไส้กรอง

 • ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน

  ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน Series PN กรองตะกอน สนิม กลิ่น รส สารอินทรีย์ และความกระด้าง สำหรับน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำผิวดิน กำลังการผลิตสูงถึง 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้สารกรองและเรซินคุณภาพสูง มีระบบล้างสารกรองทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบมือหมุน มีท่อและวาล์วพร้อมติดตั้ง ใช้ถังเหล็ก SS400 หรือสเตนเลส SS304 เคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ ไม...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

  เครื่องกรองน้ำใช้ Series P กรองตะกอน สนิม กลิ่น รส สารอินทรีย์ และความกระด้าง จากน้ำประปา น้ำบาดาล เพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับใช้ทำความสะอาดต่างๆ กำลังการผลิต 600-6,000 ลิตร/ชั่วโมง เหมาะสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรืออาคารสำนักงาน ใช้สารกรองและเรซินคุณภาพสูง มีระบบล้างสารกรองทั้งแบบอัตโนมัตและแบบมือหมุน มีท่อและวาล์วพร้อ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น Series MF สำหรับกรองตะกอนระดับไมครอนด้วยวิธี Microfiltration สำหรับน้ำในกระบวนการผลิตต่างๆ ถังกรองเป็นสเตนเลส SS304 หรือพลาสติกชนิด uPVC ทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม รองรับอัตราการไหลสูงถึง 825 m3/hr สามารถบรรจุใส้กรองได้ถึง 150 ไส้กรอง มีไส้กรองประสิทธิภาพสูงขนาด 40" ให้เลือกตั้งแต่ 1 - 50 ไมครอน ทดสอบคุณ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น Series UF สำหรับกรองอนุภาคขนาดเล็กถึงระดับ 0.01 ไมครอน รวมถึงแบคทีเรีย และไวรัสด้วยวิธี Ultrafiltration เหมาะสำหรับน้ำดื่ม น้ำในกระบวนการผลิต หรือน้ำเสีย ใช้ไส้กรองชนิด Ultra Filtration แบบ hollow fiber ไส้กรองเป็นแบบแนวตั้งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้พื้นที่น้อย มีระบบล้างไส้กรองอัตโนมัติ  กำล...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

  ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส Series PRO สำหรับกรองน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis) เพื่อให้ได้น้ำดื่ม หรือน้ำในกระบวนการผลิต ใช้ไส้กรอง RO คุณภาพสูงขนาด 4”x40” หรือ 8”x40” มีปั๊มแรงดันสูง มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ ผ่านการทดสอบจากโรงงาน รับประกัน 1 ปี ระบบรีเวอร์สออสโมสิส รีเวอร์สออสโมสิส (Rerverse Osmos...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออน Series PD สำหรับผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionized (DI) water) ที่มีความต้านทานไฟฟ้า > 1 MΩ·cm หรือความนำไฟฟ้า < 1 μS/cm กำลังการผลิต 5-100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีระบบ Duplex สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแบบ One Run-One Regenerate ใช้ DI เรซินคุณภาพสูงจาก Lewatit ประเทศเยอรมัน มีระบบฟื้นฟูเรซินแบบอัตโน...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า Series EDI สำหรับบำบัดน้ำเพิ่อกำจัดไอออนด้วยวิธี Electro-Deionization (EDI) เพื่อผลิตน้ำปราศจากไอออนที่มีความต้านทานไฟฟ้า > 1 MΩ·cm หรือความนำไฟฟ้า < 1 μS/cm กำลังการผลิต 1-75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ฟื้นฟูเรซินด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี และไม่ใช้สารเคมี ออกแบบให้การไหลของ Concentrate และ Electrolyte เข้าสู...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบโอโซน

  ระบบโอโซน Series OZN สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ หรืออากาศ  กำลังการผลิต 50-500 กรัม/ชั่วโมง อุปกรณ์ผลิตโอโซนเป็นชนิด corona discharge ซึ่งมีความทนทานสูง ใช้วัสดุชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน มีอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์สูง  มีปั๊มชนิด micro-bubble mixing pump ช่วยให้การละลายของโอโซนในน้ำมากขึ้น ผ่านการทดสอบจากโรงงาน ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบแสงยูวี

  ระบบแสงยูวี Series UV สำหรับฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ในน้ำโดยวิธี UV sterlization ด้วยประสิทธิภาพ 99.99% ใช้หลอดยูวีของ “Philips” มีอายุใช้งานสูงสุดถึง 11,000 ชั่วโมง ตัวเครื่องทำด้วยเหล็กไร้สนิม เกรด SS304 พร้อมตัวควบคุมการทำงาน มีหน้าปัทม์แสดงความเข้มของแสงยูวี และอายุใช้งาน ใช้กับน้ำที่มีอัตราการไหลสูงสุดถึง 235 m3/hr&nb...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ปั๊มเพิ่มแรงดัน

  ปั๊มเพิ่มแรงดัน Series BP, TP  ใช้ปั๊มชนิดสเตนเลส SS304 มีอายุใช้งานนาน เหมาะกับการเพิ่มแรงดันน้ำในงานต่างๆ เช่น การสูบน้ำ การส่งน้ำ รวมถึง การกรองน้ำด้วยสารกรองและเรซิน และการกรองน้ำแบบอื่นๆ ที่ต้องใช้ปั๊มสำหรับเพิ่มแรงดัน มีทั้งแบบปั๊มเดี่ยว และปั๊มคู่ สำหรับสลับการทำงาน ใช้ปั๊มที่มีคุณภาพสูงของ CNP หรือ Ebara หรือ Grundfos ควบ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบฉีดสารเคมี

  ระบบฉีดสารเคมี Series CDS ใช้ปั๊มแบบมิเตอริงของ LMI ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีหลายรุ่นให้เลือกตามอัตราการไหล 0.9-1,800 ลิตร/ชั่วโมง สามารถตั้งอัตราการฉีดสารเคมี และเวลาได้ตามต้องการ ใช้วงจรไฟฟ้าสำหรับเวลาที่เสถียรสูง สามารถสั่งปิด/เปิดได้จากอุปกรณ์ภายนอก ใช้ถังบรรจุสารเคมีเป็นชนิดโพลีเอทิลีนเกรดทนสารเคมี จึงทนต่อการ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบล้างไส้กรอง

  ระบบล้างไส้กรอง Series MC สำหรับล้างไส้กรอง RO ขนาด 4”x40” หรือ 8”x40” ใส่ไส้กรองได้สูงสุด 24 ชิ้น มีตัวกรองตะกอน 5 ไมครอน มีถังสำหรับเติมสารเคมีสำหรับล้าง มีปั๊มสำหรับดูดสารเคมี มีมาตรวัดอัตราการไหล และความดัน มีท่อและวาล์วแบบถอดได้ โครงเครื่องเป็นเหล็กป้องกันสนิม ผ่านการทดสอบจากโรงงาน รับประกัน 1 ปี ระบบ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

ที่อยู่

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่
8 ซอยไทยานนท์ ถนนนนทบุรี 46 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30

พิกัด

13.87487,100.50457