ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี

0-2950-2119
sales.th@acropore.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน

  ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

  เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

  ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบโอโซน

  ระบบโอโซน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบแสงยูวี

  ระบบแสงยูวี

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ปั๊มเพิ่มแรงดัน

  ปั๊มเพิ่มแรงดัน

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบฉีดสารเคมี

  ระบบฉีดสารเคมี

 • ระบบบำบัดน้ำ อะโครพอร์ เทคโนโลยี - ระบบล้างไส้กรอง

  ระบบล้างไส้กรอง

 • ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน

  ระบบกรองโดยสารกรองและเรซิน Series PN กรองตะกอน สนิม กลิ่น รส สารอินทรีย์ และความกระด้าง สำหรับน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำผิวดิน กำลังการผลิตสูงถึง 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้สารกรองและเรซินคุณภาพสูง มีระบบล้างสารกรองทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบมือหมุน มีท่อและวาล์วพร้อมติดตั้ง ใช้ถังเหล็ก SS400 หรือสเตนเลส SS304 เคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ ไม...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • เครื่องกรองน้ำใช้ Series P

  เครื่องกรองน้ำใช้ Series P กรองตะกอน สนิม กลิ่น รส สารอินทรีย์ และความกระด้าง จากน้ำประปา น้ำบาดาล เพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับใช้ทำความสะอาดต่างๆ กำลังการผลิต 600-6,000 ลิตร/ชั่วโมง เหมาะสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรืออาคารสำนักงาน ใช้สารกรองและเรซินคุณภาพสูง มีระบบล้างสารกรองทั้งแบบอัตโนมัตและแบบมือหมุน มีท่อและวาล์วพร้อ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบไมโครฟิลเตรชั่น Series MF สำหรับกรองตะกอนระดับไมครอนด้วยวิธี Microfiltration สำหรับน้ำในกระบวนการผลิตต่างๆ ถังกรองเป็นสเตนเลส SS304 หรือพลาสติกชนิด uPVC ทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม รองรับอัตราการไหลสูงถึง 825 m3/hr สามารถบรรจุใส้กรองได้ถึง 150 ไส้กรอง มีไส้กรองประสิทธิภาพสูงขนาด 40" ให้เลือกตั้งแต่ 1 - 50 ไมครอน ทดสอบคุณ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น

  ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น Series UF สำหรับกรองอนุภาคขนาดเล็กถึงระดับ 0.01 ไมครอน รวมถึงแบคทีเรีย และไวรัสด้วยวิธี Ultrafiltration เหมาะสำหรับน้ำดื่ม น้ำในกระบวนการผลิต หรือน้ำเสีย ใช้ไส้กรองชนิด Ultra Filtration แบบ hollow fiber ไส้กรองเป็นแบบแนวตั้งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้พื้นที่น้อย มีระบบล้างไส้กรองอัตโนมัติ  กำล...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส

  ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส Series PRO สำหรับกรองน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis) เพื่อให้ได้น้ำดื่ม หรือน้ำในกระบวนการผลิต ใช้ไส้กรอง RO คุณภาพสูงขนาด 4”x40” หรือ 8”x40” มีปั๊มแรงดันสูง มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ ผ่านการทดสอบจากโรงงาน รับประกัน 1 ปี ระบบรีเวอร์สออสโมสิส รีเวอร์สออสโมสิส (Rerverse Osmos...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบกำจัดไอออน

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออน Series PD สำหรับผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionized (DI) water) ที่มีความต้านทานไฟฟ้า > 1 MΩ·cm หรือความนำไฟฟ้า < 1 μS/cm กำลังการผลิต 5-100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีระบบ Duplex สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแบบ One Run-One Regenerate ใช้ DI เรซินคุณภาพสูงจาก Lewatit ประเทศเยอรมัน มีระบบฟื้นฟูเรซินแบบอัตโน...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า

  ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า Series EDI สำหรับบำบัดน้ำเพิ่อกำจัดไอออนด้วยวิธี Electro-Deionization (EDI) เพื่อผลิตน้ำปราศจากไอออนที่มีความต้านทานไฟฟ้า > 1 MΩ·cm หรือความนำไฟฟ้า < 1 μS/cm กำลังการผลิต 1-75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ฟื้นฟูเรซินด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี และไม่ใช้สารเคมี ออกแบบให้การไหลของ Concentrate และ Electrolyte เข้าสู...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบโอโซน

  ระบบโอโซน Series OZN สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ หรืออากาศ  กำลังการผลิต 50-500 กรัม/ชั่วโมง อุปกรณ์ผลิตโอโซนเป็นชนิด corona discharge ซึ่งมีความทนทานสูง ใช้วัสดุชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน มีอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์สูง  มีปั๊มชนิด micro-bubble mixing pump ช่วยให้การละลายของโอโซนในน้ำมากขึ้น ผ่านการทดสอบจากโรงงาน ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบแสงยูวี

  ระบบแสงยูวี Series UV สำหรับฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ในน้ำโดยวิธี UV sterlization ด้วยประสิทธิภาพ 99.99% ใช้หลอดยูวีของ “Philips” มีอายุใช้งานสูงสุดถึง 11,000 ชั่วโมง ตัวเครื่องทำด้วยเหล็กไร้สนิม เกรด SS304 พร้อมตัวควบคุมการทำงาน มีหน้าปัทม์แสดงความเข้มของแสงยูวี และอายุใช้งาน ใช้กับน้ำที่มีอัตราการไหลสูงสุดถึง 235 m3/hr&nb...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ปั๊มเพิ่มแรงดัน

  ปั๊มเพิ่มแรงดัน Series BP, TP  ใช้ปั๊มชนิดสเตนเลส SS304 มีอายุใช้งานนาน เหมาะกับการเพิ่มแรงดันน้ำในงานต่างๆ เช่น การสูบน้ำ การส่งน้ำ รวมถึง การกรองน้ำด้วยสารกรองและเรซิน และการกรองน้ำแบบอื่นๆ ที่ต้องใช้ปั๊มสำหรับเพิ่มแรงดัน มีทั้งแบบปั๊มเดี่ยว และปั๊มคู่ สำหรับสลับการทำงาน ใช้ปั๊มที่มีคุณภาพสูงของ CNP หรือ Ebara หรือ Grundfos ควบ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบฉีดสารเคมี

  ระบบฉีดสารเคมี Series CDS ใช้ปั๊มแบบมิเตอริงของ LMI ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีหลายรุ่นให้เลือกตามอัตราการไหล 0.9-1,800 ลิตร/ชั่วโมง สามารถตั้งอัตราการฉีดสารเคมี และเวลาได้ตามต้องการ ใช้วงจรไฟฟ้าสำหรับเวลาที่เสถียรสูง สามารถสั่งปิด/เปิดได้จากอุปกรณ์ภายนอก ใช้ถังบรรจุสารเคมีเป็นชนิดโพลีเอทิลีนเกรดทนสารเคมี จึงทนต่อการ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

 • ระบบล้างไส้กรอง

  ระบบล้างไส้กรอง Series MC สำหรับล้างไส้กรอง RO ขนาด 4”x40” หรือ 8”x40” ใส่ไส้กรองได้สูงสุด 24 ชิ้น มีตัวกรองตะกอน 5 ไมครอน มีถังสำหรับเติมสารเคมีสำหรับล้าง มีปั๊มสำหรับดูดสารเคมี มีมาตรวัดอัตราการไหล และความดัน มีท่อและวาล์วแบบถอดได้ โครงเครื่องเป็นเหล็กป้องกันสนิม ผ่านการทดสอบจากโรงงาน รับประกัน 1 ปี ระบบ...

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ